Aanbod

Werkwijze bij individuele wandelcoaching

De natuur heeft een stressverlagende en relativerende werking op ons. Daarom werk ik graag vanuit de buitenomgeving, daar waar natuurelementen mij kunnen helpen jou te coachen. Hoe dat gaat is afhankelijk van wie je bent, wat je wens is en vooral ook je vraag. Na een kennismaking en een “SPIT-wandeling”, stem ik een vervolgtraject met je af.  Ik neem je mee naar buiten; naar bos, heide of langs water. Bij een individuele wandeling wandelen we ongeveer 1 ¼ uur. Soms kunnen Odie en Lucy een bijdrage leveren in de coaching en wandelen deze levendige viervoeters mee. Vooral Lucy is met haar liefde, verbindende en oordeel loze karakter een waardevolle medecoach. Onderweg werk ik met jou aan de drie k’s en vind je nieuwe energie en inspiratie.

…..en is er een moment om een brug te slaan naar de dagelijkse praktijk; de werkvloer, het klaslokaal, thuis in het gezin, wandel ik samen met je naar binnen….

Vergoeding

Veel scholen werken met een opleidingsbudget. Voor werknemers is er een mogelijkheid dit budget in te zetten voor het coachingtraject. Voor particulieren zijn er mogelijkheden een vergoeding te krijgen uit het PGB of gedeeltelijke teruggave van de belasting. Helaas vergoeden zorgverzekeraars coachen nog niet.