Voor wie

Jongeren, docenten & onderwijs ondersteuners

In een omgeving waar onderwijs, ontwikkelen en opgroeien centraal staan. Wie vastloopt in de ontwikkeling van, met en aan elkaar en zichzelf.

De docent

In het onderwijs ervaren veel docenten werkdruk. Het onderwijs is niet langer alleen lesgeven en opvoeden. De vele taken die bij het werk als docent komen kijken en de constant veranderende maatschappij kunnen leiden tot energielekken.

Werken in het onderwijs is een roeping. Hoe kan het dat hetgeen waar je passie van kreeg nu plezier in de weg staat. De balans is zoek en kan doorslaan naar het negatieve; de ooit bevlogen docent is nu beperkt in het vinden van creatieve oplossingen.

Onderweg neem ik je mee in een wandeling die zal inspireren. In beweging gaan we op zoek naar de drie k’s zodat je met nieuwe energie er voor jezelf en voor anderen kunt zijn; de flow is terug!

Teams in ontwikkeling en samenwerking

We besteden een groot deel van onze werktijd aan vergaderen en overleggen in werkgroepen, projectgroepen, commissies, leerjaargroepen, vaksecties enzovoort.
Veel overleg vindt binnen plaats! Ook wanneer een team aan teamontwikkeling doet, vindt dat meestal binnen plaats. Bewezen is dat juist het buiten zijn in de groene omgeving in combinatie met het in beweging zijn, het brein in de stand van creativiteit brengt.
Wat zou er gebeuren als teams met een vraag/ opdracht samen naar buiten gaan, de natuur in…?

Wandelend begeleid ik jullie om de vraag helder te krijgen, de opdracht richting te geven, inzicht te krijgen in een gezamenlijke missie/vertrekpunt en met creativiteit naar mogelijkheden te kijken. Bij deze wandelbegeleiding help ik het team de weg te ontdekken. Wandelbegeleiding geeft het team verbondenheid met elkaar en de organisatie. Er ontstaat ruimte voor creativiteit, openheid en het zien van mogelijkheden.

De opgroeiende jongere

Sociale druk, veel online zijn, het constant willen/moeten presteren zijn mogelijke oorzaken van energielekken. Het risico op ‘burn-out’ bij jongeren neemt de laatste jaren toe. En dat in een fase waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Afleiders liggen op de loer!

Wanneer de jongere minder plezier ervaart, niet lekker in zijn vel zit, moeite heeft met veranderingen, een vol hoofd heeft, structuur kwijt is of de motivatie ontbreekt. Dan wandelen we samen naar inzichten en richting. Je vindt de juiste weg om met meer plezier en ontspanning verder te groeien. Onderweg leer je over jezelf en de omgeving en krijg je handvatten die helpende gedachtes geven. Buiten in beweging ervaar je groei in persoonlijke ontwikkeling en veerkracht.